Kotoulas, Sotirios, Konstantinos Grapatsas, Charalampos Georgiou, Zoi Tsilogianni, Vasileios Leivaditis, Mariana Rufino, and Christophoros Kotoulas. 2020. “Common Swelling of the Dorsal Thoracic Wall Brings an Unexpected Finding: Elastofibroma Dorsi”. Monaldi Archives for Chest Disease 90 (1). https://doi.org/10.4081/monaldi.2020.1159.