Madabhavi, I., Sarkar, M. and Kadakol, N. (2020) “COVID-19: a review”, Monaldi Archives for Chest Disease, 90(2). doi: 10.4081/monaldi.2020.1298.